"Point of care» diagnostisering og behandling av hepatitt c hos injiserande rusavhengige i eit mobilt lågterskel helsetiltak

Dette prosjektet er en del av et større prosjekt ved Akershus universitetssykehus. Det er eit uttalt mål at hepatitt c skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg (Helsedirektoratet 2019). For å redusere talet på pasientar med hepatitt c bør det skje ein intensiv diagnostikk og behandling i tida fremover. For å få til dette, er det nødvendig å behandle pasientar i aktiv rus. Noko av utfordringa er å nå ut til desse pasientane. HCV-behandling for rusmiddelbrukarar krev meir tilpassing enn for andre pasientgrupper, og kan difor vere vanskeleg på gjennomføre i spesialisthelsetenesta. I denne studien skal diagnostisering og behandling skje i Fransiskushjelpen si avdeling Sykepleie på hjul (SPH). Hovedmålet er å undersøke om Point of care-testing for HCV RNA (som er ein ny teknolgi (GeneXpert) har gjort det mogleg å ta kapillær blodprøve og analysere denne i ei mobil maskin) fører til at ein høgare andel pasientar startar behandling for hepatitt c samanlikna med diagnostisering med både antistoff-test og POC-test. Sekundære mål er å beskrive gruppa med pasienter med hepatitt c som oppsøker SPH.

Samarbeid

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Data lagres på Ahus i henhold til lokale forskrifter

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ikke behov

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Randi Opheim

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2019
  • Slutt: desember 2020