A Norwegian multicenter study of a neuropsychological approach in rehabilitation after severe traumatic brain injury

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Solrun Sigurdardottir

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2012
  • Slutt: september 2015