Å være pårørende til en hjemmeboende hjertepasient

Hensikten er å få kunnskap om hvilke erfaringer og oppfatninger pårørende til hjemmboende som har hjertesvikt; hva de har og trenger av kompetanse og støtte for å hanskes med både sin næres situasjon og sin egen. 1) Hva karakteriserer pårørendes forståelse og forklaringer på sine næres symptomer og helseplager? 2) Hva karakteriserer den mer usynlige omsorgen pårørende erfarer og utøver for sin nærmeste som har hjertesvikt? 3) Hvordan vurderer pårørende eget behov for støtte fra helsepersonell? Vi har valgt å bruke uttrykket 'hjertesyk' i tittel og samtykkeerklæring, da mange pårørende kan være ukjent med at pasienten har hjertesvikt. Vi vil nødig bidra til engstelse i henvendelsen fra oss.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

May Solveig Fagermoen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2012
  • Slutt: desember 2014