APPETITT (APPlikasjon for Eldre - Tiltak mot VektTTap)

Appetitt er et pilotprosjekt. Det blir utviklet en applikasjon for nettbrett for hjemmeboende eldre med ernæringsutfordringer. Appetitt har som mål å bidra til at brukeren av applikasjonen får mat og drikke i magen. Applikasjonen legger opp til å minne brukeren på måltider, bidra med måltidsforslag og stimulere appetitten ved varierte måltidsforslag presentert i form av appetittvekkende bilder. Brukeren kan, hvis man ønsker det, registrere det han/hun har spist, og applikasjonen kan brukes som støttende verktøy for pårørende og/eller helsepersonell i forhold til oppfølging av ernæring, for eksempel som et hjelpemiddel i innkjøpssituasjon. I tillegg skal applikasjonen har også funksjoner som viser en form for sosial samhørighet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

Prosjektleder

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2013
  • Slutt: mars 2014
Logg inn for å redigere prosjekter