Behandling av kroniske sår eldre hos eldre i primærhelsetjenesten

The International Advisory Board for Wound Bed Preparation har utviklet verktøyet, TIME som er akronym for Tissue, Infection, Moisture and Edge/Epithelialisation() Disse områdene oppsummerer fire viktige hovedkomponenter innenfor «Wound Bed Preparation»[WBP]. Konseptet WBP fokuserer på optimaliserer sårbunnen i den hensikt å fremme sårhelingsprosessen. Denne tilnærmingen er anbefalt for alle vanskelighelende sår(Dowsett & Ayello,2004). TIME er igjen forsøkt oversatt til norske forhold i form av algoritmen DRIV, Diagnose, Rensing/revisjon, Infeksjon/Inflamasjon ogVæskebalanse(Pukstad,2015). Begge modellene vektlegger betydningen av at det gjøres en strukturert sårvurdering som grunnlag for hensiktsmessige sårintervensjoner.

Jeg ønsker i min masteroppgave å undersøke og se nærmere på hvordan TIME-modellen kan bidra til bedre kvaliteten på sårbehandling i min kommune. Vil denne modellen, som verktøy, kunne bidra til hevet kompetanse blant sykepleiere og til en bedre praksis i forhold til behandlingsplaner, oppfølging og dokumentasjon? Målet er å beskrive forskjellen mellom evidensbasert- og nåværende praksis og planlegge hvordan TIME-modellen kan implementeres i egen kommune.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Anonymiserte data på m-området UiO

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: oktober 2018
  • Sletting: august 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Wøien

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2018
  • Slutt: september 2019