Biopsychosocial reactions after stroke – A longitudinal study (NORFAST-B)

Hovedmålet med denne studien er å ekspandere dagens kunnskap om biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag, med fokus på å få kunnskap om tretthet (post-stroke fatigue) og assosierte biologiske og psykologiske mekanismer. Tohundre personer med førstegang hjerneslag vil inkluderes i studien under sykehusinnleggelsen. De vil deretter bli fulgt opp med gjentatte målinger og spørresjema i en obersvasjonsstudie. Studien søkeer å indentifisere pasienter med nyoppstått utmattelse etter hjerneslaget. Utmattelsens samvariasjon med biomarkører bli undersøkt for å avdekke utmattelsens etiologi.

Les mer om prosjektet

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anners Lerdal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

 • Magne Thoresen
 • Ingrid Johansen Skogestad
 • Ole Andreassen
 • Srdjan Djurovic (UiB)
 • Caryl L. Gay (LDS/UCSF)
 • Bradley Aouizerat (New York University)
 • Arnstein Tveiten (Sykehuset Sørlandet)
 • Sjur Reppe (LDS)
 • Elisabeth Edvardsen (OUS/NIH)
 • Søren Berg (LDS)
 • Frode Gallefoss (Sykehuset Sørlandet)
 • Petra Larsson (Lovisenberg Diakonale Sykehus)
 • Alexander Grande Hansen (LDS)
 • Ulrich Mack (LDS)

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: september 2017
 • Slutt: desember 2030