CarerSupport (Pårørendestøtte) - Platform for Informal Carers' Training, Tele-consulting and Collaboration

Carersupports primære mål er å legge til rette for å støtte pårørende, som har omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svik. Det planlegges å utvikle en integrert IKT-plattform som støtter følgende aktiviteter; deltakelse og likemannsbasert psykososial støtte, læringsmuligheter, samarbeid mellom pårørende /omsorgspersoner og helsepersonell og mer tradisjonell telekonsultasjon. Det overordnede målet for CarerSupport å bidra til akkumulering og overføring av kunnskap og erfaring fra erfarent helsepersonell til mindre erfarne omsorgspersoner og pårørende. I denne delen av prosjektet skal krav til innhold og utforming av tjenesten kartlegges gjennom fokusgruppeintervju og litteratur.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2014
  • Slutt: desember 2016