CarerSupport (Pårørendestøtte) - Platform for Informal Carers' Training, Tele-consulting and Collaboration

Carersupports primære mål er å legge til rette for å støtte pårørende, som har omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svik. Det planlegges å utvikle en integrert IKT-plattform som støtter følgende aktiviteter; deltakelse og likemannsbasert psykososial støtte, læringsmuligheter, samarbeid mellom pårørende /omsorgspersoner og helsepersonell og mer tradisjonell telekonsultasjon. Det overordnede målet for CarerSupport å bidra til akkumulering og overføring av kunnskap og erfaring fra erfarent helsepersonell til mindre erfarne omsorgspersoner og pårørende. I denne delen av prosjektet skal krav til innhold og utforming av tjenesten kartlegges gjennom fokusgruppeintervju og litteratur.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Prosjektleder

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2014
  • Slutt: desember 2016
Logg inn for å redigere prosjekter