Digitale pasientforløp

I denne studien skal helsepersonells forventninger til bruk av digitale pasientportaler som konsultasjonstilbud fremfor fysiske konsultasjoner på poliklinikk fremstilles. Studiens problemstilling er derfor:

Hva er helsepersonells forventinger til implementering av digitale pasientportaler i Min Journal som tilbud til pasienter som er i et behandlingsforløp for HIV på en poliklinisk avdeling?

 

Hensikt med studien er å få en oversikt over helsepersonells forventninger ved bruk av digital pasientportal og Min Journal til pasienter med HIV i et behandlingsforløp. Bruk av asynkron kommunikasjon og digitale portaler er hovedsakelig kun utprøvd i enkelte deler av primærhelsetjenesten og i fastlegeordningen, og kun i et fåtall av polikliniske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Å ha kunnskap om helsepersonells forventinger er viktig for videre utvikling og implementering av digitale pasientportaler. En baseline basert på helsepersonells forventninger vil gi økt innsikt i de utfordringene man kan møte på i implementeringen.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p848

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2019
  • Slutt: desember 2020