Dokumentasjon av ernæring med APPETITT

Foreløpig problemstilling for dette mastergradsprosjektet er: Hvordan bruker helsepersonell data fra APPETITT i dokumentasjon av ernæring, der brukere av helsetjenesten registrerer sitt næringsinntak i applikasjonen?

Prosjektet har et utforskende design av kvalitativ art. Det vil gjennomføres et fokusgruppeintervju med helsepersonell som har bidratt i utprøving av APPETITT.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Caroline Farsjø

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart