Egenvårdsutbildning: faktorer som påverkar resultatet av en sådan typ av utbildning hos pasienter med typ 2 Diabetes Mellitus

Diabetes är en av världens mest hotfulla sjukdomar och antal diagnostiserade ökar explosivartat. Både behandling och skötsel av sjukdomen är sammankopplad med personens beteende kring dennes hälsa, livsstil och socioekonomiska tillstånd. Patientundervisning och stöd angående egenvård och empowerment är den fundamentala omsorgen man som hälsovårdspersonal kan ge en person med en kronisk sjukdom som diabetes. Meningen med att ge den här typen av undervisningen är att ge personen den kunskap, färdighet och förmåga att själva implementera egenvård och undgå komplikationer till sin diabetes.

Syftet med den här studien är att systematisera tidigare existerande material både från kvalitativa, kvantitativa, mixed-mathods studier som identifierar, beskriver och sammanfattar vilka faktorer som påverkar resultaten av empowerment- och egenvårds utbildningen hos personer med diabetes mellitus typ 2.

I den här studien ska jag göra en systematic mixed-methods review, som ska bygga på en integrerad design som kan användas när kvalitativa och kvantitativa rön undersöks tillsammans.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Inger Schou Bredal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Ida Maria Nyholm

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart