En mentaliseringsbasert tilnærming til pasienter unnvikende personlighetsforstyrrelse

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er opprinnelig utviklet for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Modifisert MBT prøves ut noen steder i behandlingen av pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF). Formål: Å bidra til økt kunnskap om terapeuters erfaring med denne tilnærmingen til pasienter med UvPF. Terapeutene kan gjort seg erfaringer og refleksjoner som kan ha verdi i eventuelt videre arbeid med å gjøre terapien mest mulig hensiktsmessig for denne pasientgruppen.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p854

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020
  • Sletting: desember 2020

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2019
  • Slutt: desember 2021