Hvilke erfaringer har tilbydere med kvaliteten på dyreassisterte helsetjenester?

Målet for denne oppgaven er å få kunnskap om hvordan helsepersonell som tilbyr dyreassisterte helsetjenester beskriver kvaliteten. Hvilke verdier og mening pasientene selv tillegger tjenesten og hvordan de selv ser på erfaringene fra sitt perspektiv, vil bli vektlagt. Problemstilling: Hvilke erfaringer med kvaliteten har brukere av dyreassisterte helsetjenester. Studien et en intervjustudie med pasienter som har erfaring med bruk av dyreassistert helsetjenester.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ragnhild Hellesø

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Nei

Tidsperiode

  • Start: november 2018
  • Slutt: juni 2020