Ernæringsarbeid i hjemmesykepleien: Hvordan erfarer sykepleiere i hjemmesykepleien ernæringsarbeidet til pasientene?

Målet med denne studien er å beskrive hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien erfarer ernæringsarbeidet til pasientene. Det anslås at hver tredje pasient i sykehus allerede er underernært eller er i fare for å utvikle underernæring. Tallene er trolig høyere i sykehjem og i hjemmesykepleien. Nær halvparten av pasientene som i dag skrives ut fra sykehus til sykehjem er i ernæringsmessig risiko og trenger ernæringsmessige tiltak (Tangvik et al., 2014). Hensikten med studien er derfor å få kunnskap som kan forbedre ernæringsarbeidet til pasientene i hjemmesykepleien ved å belyse hvordan sykepleierne opplever og erfarer i ernæringsarbeidet til pasientene. Studien vil videre se nærmere på sykepleiernes erfaringer i det tverrfaglige teamet.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Marit Kirkevold/Edel Svendsen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: august 2020
  • Sletting: august 2020

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: november 2018
  • Slutt: august 2020