Et nytt trinn i omsorgstrappen: Multippel case studie av fem innovative eldreomsorgsmodeller

Prosjektet handler om å evaluere effekten av den nye rollen som Avansert Geriatriske Sykepleier (AGS) har på pasienter og på organisatoriske resultater. AGS er en spesialisering på mastergradsnivå som i dag tilbys av UiO. Fem kommuner (Nøtterøy, Eidsberg, Tvederstrand, Nord-Odal og Bærum) har i samarbeid med UiO utviklet innovative tjenestemodeller rundt den nye rollen. I samarbeid med de kommunene som har ansatt AGSene, skal vi utføre en multippel case studie hvor vi skal se nærmere på de forskjellige modellene de har implementert. Vi skal samle kvantitative og kvalitative data fra hver kommune og fra 160-184 pasienter. Kunnskapen som skal produseres av prosjektet skal forbedre AGS utdanningen, og kan forbedre kommunehelsetjenestene.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Marit Kirkevold

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2016
  • Slutt: desember 2019