EU-Wise. Self-care for people with Long-term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach (Mestring i nærmiljøet - MIN)

Formålet med prosjektet er å få en utvidet forståelse for hvordan lokale nettverk bidrar til mestring av kronisk/langvarig sykdom i dagliglivet (kronisk/langvarig sykdom er eksemplifisert ved diabetes 2 og kronisk hjertesvikt). Prosjektet er en del av et EU-prosjekt med deltakere fra 6 andre land (Norge, Nederland, UK, Spania, Hellas og Bulgaria). I Norge skal diabetes 2 pasienter inngå i prosjektet. Nettverk forstås i bred forstand, og fokuset er på sammenhengen individet inngår i. I prosjektet skal en også undersøke forholdet mellom formelle og uformelle støttesystemer og mellom privat og offentlig hjelp. Det skal sammenlignes mellom deltakerlandene for å få innsikt i hvordan forskjellige strukturer bidrar til forskjellige nettverk og dermed forskjellige forutsetninger for mestring av kronisk/langvarig sykdom. Prosjektdeltakere er pasienter og brukere av frivillige/offentlige organisasjoner, helsepolitiske aktører og nøkkelpersoner, og aktører fra offentlige og private organisasjoner. Noen pasienter skal intervjues i fokusgrupper, andre individuelt. Pasientene til intervjuene skal rekrutteres via fastlegen, disse vil bli rekruttert fra forskjellige steder i landet. Det skal også sendes ut spørreskjema til 300 pasienter via Diabetesforbundet og 150 medlemmer av ulike organisasjoner som tilbyr støtte til mennesker med kronisk/langvarig sykdom. Det skal innhentes samtykke for den del av studien som involverer pasienter som skal intervjues.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ingrid Christina Foss

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

 • Dagmara Bossy
 • Ingrid Ruud Knutsen
 • Signe Anette
 • Nærbø Strindhaug
 • Silje Torland
 • Dagmara Bossy

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: januar 2012
 • Slutt: mai 2018