Evaluering av reliabiliteten til PEdiatrisk tidlig VarslingsSkår (PEVS), et standardisert vurderingsverktøy for tidlig identifisering av klinisk forverring hos barn og ungdom

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: september 2017