Symptom assessment in family caregivers of intensive care unit patients

Problemstilling: Undersøke multiple symptomer, post-traumatisk stress og livskvalitet hos pårørende til intensivpasienten i løpet av det første året etter at pasienten ble innlagt på avdelingen. Identifisere assosiasjoner mellom pårørendes bakgrunns karakteristika og multiple symptomer, post-traumatisk stress symptomer og livskvalitet.

Metode: Longitudinell studie hvor pårørende (n=211) til intensivpasienten fikk en spørrskjemapakke (studiespesifikke spørsmål, komorbiditet, angst, depresjon, stress, smerte, søvn, fatigue, livskvalitet og håp) ved ankomst avdelingen, deretter ved 1, 3, 6 og 12 måneder etter ankomst intensivavdelingen. Pasientdata er innhentet fra pasientjournalen.

Betydning: Fra forskningen vet vi at pårørende til kritisk syke pasienter rapporterer både fysiske og psykiske symptomer etter at pasienten blir innlagt på intensivavdelingen. Dette kan være angst, depresjon og stress. I tillegg vet vi at pårørende til intensivpasienten har en dårligere mental livskvalitet enn sammenlignet med normalbefolkningen. Vi vet også fra forskningen at pasientene, både i den akutte og i rehabiliteringsfasen har et sterkt behov for å ha pårørende tilstede. Som helsepersonell kan vi hjelpe pasienten i deres rehabilitering, vi tar vare på dem mens de er på intensivavdelingen og styrer livsviktig og avansert behandling. Forskning viser at pårørende motiverer, får pasientene til å føle seg trygge og realitetsorienterer de på en måte som betyr mye for pasientene. Som helsepersonell vil vi at pasienten skal få en så god og effektiv rehabilitering som mulig. Skal vi klare det må pårørende også inkluderes og i noen tilfelle få hjelp til å være en omsorgsperson.

 

 

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: oktober 2028

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2013
  • Slutt: mars 2015