Fem valg for verdighet

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Forskning viser at systematiske forberedende samtaler ved livet slutt kan bidra til å styrke kvaliteten i omsorgen helsepersonell gir pasienter ved livets slutt (Bollig et.al 2016). Ved et sykehjem i Oslo jobber helsepersonell systematisk for å sikre god informasjonsflyt, og deres verktøy er dokumentet "Fem valg for verdighet". I dette studiet ønsker det å få tilgang til sykepleiers erfaring av hvordan bruk av «Fem valg for verdighet» påvirker hennes arbeid og omsorg for pasienter ved livets slutt. Det skal  benyttes en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Metoden vil være intervju.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Edel Jannecke Svendsen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart