Fra hjerteinfarkt til hjerteoperasjon på en uke - pasienters erfaringer med informasjon i et kort preoperativt forløp

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Ragnhild Hellesø

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter