Quality of postoperative handovers

Om prosjektet:

Dette er et phd-prosjekt som utforsker kvalitet og sikkerhet ved postoperative pasientoverføringer.

Bakgrunn

Kirurgiske pasientforløp kjennetegnes ved at pasienten er innlagt på ulike avdelinger i sykehuset før og etter operasjon. Dette skaper utfordringer med informasjonsoverføring, samhandling og kontinuitet. Pasientoverføringen mellom operasjonsavdelingen og postoperativ enhet etter kirurgi innebærer forflytning av en sårbar pasient samtidig som informasjons og ansvarsoverføring skal skje. God kvalitet i postoperativ pasientoverføring er derfor viktig for å sikre god pasientbehandling og unngå pasientskade.

Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge faktorer som påvirker kvalitet i den postoperative fasen etter kirurgi gjennom å studere pasientoverføringer fra operasjonsavdelingen til postoperativ avdeling.

Prosjektet består av tre delstudier som kartlegger og utforsker postoperative pasientoverføringer ved hjelp av ulike metodologiske tilnærminger:

 1. Kvalitet i postoperative pasientoverføringer- sammenligning av opplevd kvalitet i pasientoverføringer mellom anestesisykepleiere og postoperativ sykepleiere (tverrsnittsundersøkelse med spørreskjema).
 2. Utforskning av kvalitet og risiko ved postoperative pasientoverføringer (fokusgruppestudie med anestesisykepleiere, postoperativ sykepleiere, operasjonssykepleiere og leger)
 3. Kartlegging av informasjonsoverføring, arbeidsoppgaver og pasientens tilstand ved postoperative pasientoverføringer (observasjons-studie).

Finansiering: Avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

 • Elizabeth Reine
 • Johan Ræder
 • Tanja Manser (Universitätsklinikum Bonn; Institut für Patientensicherheit; Bonn, Germany )
 • Karina Aase (Universitetet i Stavanger)

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: september 2014
 • Slutt: desember 2020