Helserelatert livskvalitet hos pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Formål: 1) Å kartlegge helserelatert livskvalitet hos personer med våt aldersrelatert makuladegenerasjon  (AMD), en øyesykdom som  svekker skarpsynet. 2) Drøfte studiens resultater sett i  lys av tidligere  forskning og klinisk praksis.

Teoretisk forankring: Aldersrelatert makuladegenerasjon er den  yppigste årsaken til irreversibelt synstap blant eldre mennesker. Det er forventet økt forekomst av   personer med våt AMD som har behov for synsspesifikk helsehjelp i fremtiden. Helserelatert livskvalitet er lite undersøkt i denne pasientgruppen før.

Metode: Studien er en  observasjonsstudie med et longitudinelt design. Pasienter diagnostisert med våt AMD  ble inkludert da de fikk første behandling ved en poliklinisk enhet  ved et sykehus i Norge.  Datainnsamlingen bestod av det generiske HRQOL spørreskjemaet 15D i tillegg til å måle   deltakernes synsstyrke (logMar visus) ved inklusjon, og ved 3, 6 og 12 måneders kontroll.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Randi Opheim

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017