Hva er du opptatt av? En kvalitativ studie av pasienters erfaringer med informasjonsutveksling og deltagelse i møtet med anestesi

I denne studien tar jeg utgangspunkt i pasienterfaringen med deltagelse, med fokus på om pasientene fikk den informasjonen de forventet å få, basert på de forventningene de hadde, og hvordan de opplevde det. Hensikten med dette er å finne ut av om vi som helsepersonell klarer å møte pasientene der de er, basert på de forutsetningene de har, når de møter til kirurgi. Gjennom intervju vil jeg undersøke om informasjonen har blitt fremstilt på en slik måte av helsepersonellet at pasientene har følt at de har fått fremlagt alternativer, informasjon og opplæring. Tidligere studier viser at pasienter som har fått nerveblokade i forbindelse med kirurgi, er tilfredse med smertelindringen i etterkant, men ikke fornøyde med informasjonen de fikk i forkant. Pasienter som skal ha utført laparoskopisk eller ortopedisk kirurgi, får ved enkelte sykehus rutinemessig anlagt perifer nerveblokade (PNB) før operasjonen. En slik nerveblokade er i utgangspunktet positivt for en pasient.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • 1374

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Institutt for helse og samfunn

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2020
  • Slutt: november 2022