Hvilke forskjeller i motivasjon og preferanser for yrkesvalg eksisterer mellom mannlige og kvinnelige sykepleierstudenter?

Det er et behov i samfunnet for at flere utdanner seg til å bli sykepleiere. Betraktelig færre menn enn kvinner er sykepleiere, med liten endring i kjønnsbalansen de siste årene. Ved å undersøke forskjeller i preferanser og motivasjon mellom kvinner og menn i forbindelse med deres beslutning om å begynne på sykepleierutdanningen, har denne oppgaven til hensikt å oppnå en større innsikt i den kjønnsdelte rekrutteringsforskjellen til sykepleien. For å besvare dette spørsmålet, benyttes tilgjengelige og eksisterende data.  StudData er en database med formål i å gi grunnlag for studier omkring bl.a. motivasjon, rekruttering, kvalifisering og frafall ved en rekke profesjonsutdanninger, deriblant sykepleierutdanningen. Prosjektet administreres fra Senter for Profesjonsstudier (SPS), ved OsloMet. Masteroppgaven vil hente ut data fra et spørreskjema besvart av sykepleierstudenter i første studieår 2012. Data vil analyseres og resultater vil knyttes opp mot et kjønnsteoretisk utgangspunkt.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Sigurd Maurud
  • Bente Abrahamsen (Oslo Met)
  • Elin Børøsund (OUS)

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Nei

Tidsperiode

  • Start: juni 2019
  • Slutt: desember 2020