Hvordan beskriver sykepleierne hverdagsrehabilitering sammenlignet med tradisjonell sykepleie i hjemmesykepleie

I dette prosjektet skal det utforskes hvordan sykepleierne utfører hverdagsrehabilitering og hvordan de begrunner praksis. Hverdagsrehabilitering er en kompleks intervensjon med flere prinsipper, blant annet at det er en intensiv, tverrfaglig og målrettet innsats for å gjenopprette tapt funksjon og utsette innleggelse i institusjon for brukerne i hjemmetjenesten. Metoden som er valgt er observasjon kombinert med intervjuer. Dataene vil bli analysert med hermeneutisk metode for å få frem meningen sykepleierne tillegger handlingene sine og hvilke refleksjoner de gjør.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2017
  • Slutt: mai 2019