Hvordan vurderer operasjonssykepleierne pleietyngde innenfor kjerneområdene i sitt arbeid?

I denne studien er det ønskelig å identifisere hvordan utvalget av operasjonssykepleierne vurderer pleietyngden innenfor operasjonssykepleiernes kjerneområder.

Det finnes ikke i dag noe instrument for pasientklassifisering tilgjengelig i Norge som er egnet for bruk på operasjonspasienter. For å kunne måle pleietyngden på operasjonspasienter er det nødvendig å se på hvordan operasjonssykepleierne selv ser på og vurderer ressursbruken på de ulike pasientnære intervensjoner og aktiviteter.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Marit Kirkevold/Edel Svendsen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: august 2020
  • Sletting: august 2020

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: november 2018
  • Slutt: desember 2020