Hvorfor velger pasienter utenfor opptaksområdet for Vestre Viken HF Bærum sykehus for elektive operasjoner?

Fra 1. november 2015 ble ordningen fritt behandlingsvalg innført (§ 2-4 pasient- og brukerrettighetsloven). ​​​​​​​​Retten til fritt behandlingsvalg erstatter og utvider den tidligere ordningen med rett til fritt sykehusvalg som ble innført i 2001. Fra 1.11.2015 ble innholdet på frittsykehusvalg.no flyttet over på helsenorge.no.

Fritt behandlingsvalg Norge har to formål: Pasienter skal få en samlet oversikt over behandlingstilbud, behandlingssteder, antall behandlinger og ventetider (pasientens helsetjeneste). Spesialisthelsetjenesten skal kunne utnytte kapasiteten bedre og øke effektiviteten.

Formålet med denne masteroppgaven er å undersøker en populasjon av pasienter som har valgt Bærum sykehus som fritt sykehus for å få utført en elektiv operasjon. Hvorfor falt valget på Bærum sykehus og hvilke kriterier var avgjørende for valget. Videre skal oppgaven finne ut om pasientene ønsker seg flere/andre kriterier for å kunne velge sykehus. Eksempel er komplikasjoner (sårinfeksjoner, reoperasjoner), outcome (overlevelse, funksjonsnivå), sertifisering eller akkreditering, forsknings­aktivitet, omdømme, nærhet til bosted, tidligere erfaringer.

Oppgaven begrenser seg på fritt valg av sykehus for en elektiv operasjon.

Oppgaven er relevant for sykehus for å kunne tilpasse sine tilbud til pasientenes ønsker og for å gi innspill til helsedirektoratet om hvilke kriterier (indikatorer) som bør presenteres på helsenorge.no.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ånen Ringard

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Ulrich Johannes Spreng

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017