I hvilken grad erfarer pasienten at operasjonsteamet bruker kommunikasjon for å redusere preoperativ angst og stress i mottakssituasjonen på operasjonsstua

Temaet for dette mastergradsprosjektet er operasjonsteamets bruk av kommunikasjon for å redusere preoperativ angst og stress. På operasjonsstuen er det store program og økende krav til effektivitet. Samtidig skal en jobbe i henhold til rutiner for pasientsikkerhet. Prosjektet stiller spørsmål til om stadig høyere arbeidsmengde samt fler og fler sjekkerutiner skyver pasientens behov til side. Det skal lages et spørreskjema og undersøke i hvilken grad pasientene opplever at operasjonsteamet klarer å møte deres individuelle behov for støtte og omsorg i mottakssituasjonen. Vi vil bruke kvantitativ metode og ta utgangspunkt i norske pasienterfaringsundersøkelser, men også lage spørsmål selv på bakgrunn av eksisterende forskning og egen erfaring fra praksis.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter