I hvilken grad erfarer pasienten at operasjonsteamet bruker kommunikasjon for å redusere preoperativ angst og stress i mottakssituasjonen på operasjonsstua

Temaet for dette mastergradsprosjektet er operasjonsteamets bruk av kommunikasjon for å redusere preoperativ angst og stress. På operasjonsstuen er det store program og økende krav til effektivitet. Samtidig skal en jobbe i henhold til rutiner for pasientsikkerhet. Prosjektet stiller spørsmål til om stadig høyere arbeidsmengde samt fler og fler sjekkerutiner skyver pasientens behov til side. Det skal lages et spørreskjema og undersøke i hvilken grad pasientene opplever at operasjonsteamet klarer å møte deres individuelle behov for støtte og omsorg i mottakssituasjonen. Vi vil bruke kvantitativ metode og ta utgangspunkt i norske pasienterfaringsundersøkelser, men også lage spørsmål selv på bakgrunn av eksisterende forskning og egen erfaring fra praksis.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart