Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende

Se opplastet sammendrag.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Nina Vøllestad, samt via opptak i phd-programmet

REK - Ja 1 fil

Prosjektleder

Marit Kirkevold

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2018
  • Slutt: desember 2021
Logg inn for å redigere prosjekter