Kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens - en beskrivende stdie.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ragnhild Hellesø

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Nei

Tidsperiode

  • Start: august 2020
  • Slutt: juni 2021