Kunnskapsbasert praksis i hjemmesykepleien

Det forventes at sykepleiere utøver kunnskapsbasert praksis (KBP), som vil si at kliniske beslutninger baseres på ulike kunnskapskilder som forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og pasienters ønsker. Dagens helsearbeidere skal basere sin praksis på oppdatert og dokumentert kunnskap som sikrer

pasientene den beste behandlingen. Helsepersonell må holde seg faglig oppdatert, bruke kunnskapsbaserte fagprosedyrer og forholde seg kritisk til egen praksis. KBP handler om å sette helsearbeidere i stand til å gjøre nettopp dette.

Selv om forskningsbasert kunnskap gjøres tilgjengelig viser internasjonale studier at sykepleiere sjeldent baserer sine beslutninger på det, men baserer dem på erfaringer og sosiale interaksjoner. Å utøve KBP kan være en krevende prosess som påvirkes av mange faktorer. Sykepleiere i hjemmesykepleien skal anvende KBP i en sektor hvor det skjer endringer i retning av økende krav om å håndtere flere og nye klinisk avanserte oppgaver.

Formål:

Studien hensikt er å beskrive hvordan sykepleiere erfarer å bruke kunnskapsbaserte fagprosedyrer som bidrag til KBP i hjemmesykepleien.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • p853

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Marit Kirkevold

NSD - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: mai 2021

Prosjektleder

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2019
  • Slutt: mai 2021
Logg inn for å redigere prosjekter