Kvalitetsrik smertebehandling etter kolonkirurgi - hvilken metode er best?

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Det opprinnelige formålet med prosjektet er å få innblikk i hvor sterke smerter pasienter som er operert for tykktarmskreft opplever etter operasjon. Det er også for å vurdere om det er hensiktsmessig med innleggelse av epiduralkateter hos pasientene. Det er mye diskusjon både innen fagfeltet og i litteraturen om hva som er beste smertebehandlingen for denne pasientgruppen.

Smertebehandling er ulik mellom forskjellige sykehus og forskjellige land. Et innblikk kan bekrefte at det vi gjør er bra eller at vi må gjøre forandringer i behandlingen. Resultater vil bli knyttet sammen med litteraturen.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Randi Opheim

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Edda Mary Ottarsdottir

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
  • Slutt: april 2016