Leiring av operasjonspasienten, pasientsikkerhet, kunnskapsbasert praksis og eksisterende praksis

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Tema i oppgaven er leiring av operasjonspasienten og studien søker å kartlegge hvordan operasjonssykepleiere beskriver eksisterende praksis i forhold til leiring av operasjonspasienten. Teoretisk bakgrunn er kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet.

Problemstillingen er: Hvordan beskriver operasjonssykepleieren eksisterende praksis på leiring av operasjonspasienten i ryggleie?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Cecilie Norstrøm

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart