Leiring av pasient, fokus på faktorer som påvirker operasjonssykepleieren

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Valgt Tema er leiring av operasjonspasienten. Teoretiske rammeverket er pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis.  Det ønskes samme veileder som Cecilie Norstrøm relatert samme tema men annet fokus. Det er valgt kvantitativ metode med utsending av felles spørreskjema.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter