Leiring av pasient, fokus på faktorer som påvirker operasjonssykepleieren

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Valgt Tema er leiring av operasjonspasienten. Teoretiske rammeverket er pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis.  Det ønskes samme veileder som Cecilie Norstrøm relatert samme tema men annet fokus. Det er valgt kvantitativ metode med utsending av felles spørreskjema.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart