Livskvalitet og barneleddgikt

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Formål: Gjeldende studie hadde 2 formål: 1) Å studere hvordan barn og ungdom med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA) vurderer sin livskvalitet i forhold til utfordringer ved å leve med sykdommen JIA, 2) En utdypende del med formål å diskutere hvilke tilnærminger sykepleiere og andre i helsevesenet kan bidra til for å oppnå god livskvalitet hos barn og unge med JIA og deres familier.
Teoretisk forankring: 1) JIA rammer omkring 15 av 100 000 nye barn og unge hvert år. Sykdommen omfatter ulike former for revmatisk leddsykdom som forekommer hos barn, og kan gi ledd-destruksjon, smerter, fatigue, utfordringer på skole og fritidsaktiviteter, samt redusert livskvalitet. Inntoget av biologiske medisiner på 2000-tallet har trolig påvirket livskvaliteten til JIA pasienter, og det søkes nå svar fra de unge pasientene selv på hvordan de vurderer sin livskvalitet. 2) Barn og unge med JIA har ikke vært direkte involvert i livskvalitetsstudier tidligere. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen bør derfor sees i sammenheng med utviklingen av slike studier.
Metode: 1) Et kvantitativt design med bruk av et validert spørreskjema der
sykdomsutfordringer og livskvalitet hos barn med JIA ble kartlagt, der 60 barn mellom 10-16 år ble inkludert. 2) Den utdypende delen av studien var basert på et systematisk litteratursøk.
 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Wøien

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Ruth Kristine Vik

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017