Optimistisk grunnholdning - Et personlighetstrekk og en prediktor for postoperativ angst og depresjon blant brystkreftoverlevende

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Masteroppgaven består av en artikkel og en refleksjonsoppgave.
Formål: Formålet med studien var å undersøke om optimistisk grunnholdning ved baseline er en prediktor for angst og depresjon blant brystkreftoverlevende, fem år etter baseline. Prevalensen av angst og depresjon fem år etter baseline ble også undersøkt.
Hensikten med refleksjonsoppgaven var å øke min forståelse for hva optimistisk grunnholdning er, og for hvordan denne påvirker helsen vår.
Teoretisk forankring: Forskning viser at optimistisk grunnholdning har en påvirkning på helsen vår. Kreftpasienter med en høy optimistisk grunnholdning ved baseline kan oppleve mindre angst og depresjon postoperativt. Prevalensen av angst og depresjon fem år etter baseline blant brystkreftoverlevende er i liten grad undersøkt fra tidligere. Både vår atferd og våre følelser påvirkes av optimistisk grunnholdning, gjennom en atferdsregulerende feedback-loop.
Metode: Data fra en prospektiv studie ble analysert. Logistisk regresjon ble brukt for å avgjøre om optimistisk grunnholdning ved baseline er en prediktor for angst og depresjon blant brystkreftoverlevende fem år etter baseline. Prevalensen av angst og depresjon fem år etter baseline ble funnet med frekvensanalyse. Litteratursøk i relevante databaser ble gjennomført for å finne forskningsartikler til refleksjonsoppgaven.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Inger Schou Bredal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Hege Hovd Faye-Schjøll

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juli 2017