Palliasjon i hjemmet, mer enn bare medisin?

Det er et politisk mål at flere pasienter skal bo hjemme og få behandling der. Dette har ført til at tidligere spesialiserte oppgaver nå er overlatt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For at palliativ behandling skal være vellykket er den døende pasienten avhengig av at helsepersonell har høy kompetanse i palliasjon, og ressurser til å imøte komme hans eller hennes behov. 
Videre viser forskning at smerteopplevelsen til pasienten påvirkes av flere faktorer en kun de fysiologiske. Smerteopplevelse påvirkes av psykososiale, emosjonelle, eksistensielle og kulturelle behov. Jeg vil undersøke hva sykepleierne tenker og erfarer at ikke-medikamentelle tiltak rettet mot overnevnte behov er, og finne ut hvordan de bruker det. Hensikten med denne studien er å bidra med kompetanse inn i undervisning eller internt på en arbeidsplass. For å fremme bruken av ikke-medikamentelle tiltak som et ledd i palliativ behandling. Kunnskapen som blir fremskaffet er antakelig overførbar til andre pasientgrupper, eksempelvis kroniske smertepasienter.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • p847

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020

Prosjektleder

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2019
  • Slutt: desember 2020
Logg inn for å redigere prosjekter