Helserelatert livskvalitet etter Cystektomi operasjon

I tråd med en stadig eldre befolkning og økende forekomst av kreftsykdom, er det viktig å undersøke alle aspekter ved sykdom og behandlingen som blir tilbudt. Dette kan gjøres gjennom pasientrapporterte helserelaterte utfallsmål, som livskvalitet. Den helserelaterte livskvaliteten kan gi informasjon om viktige aspekter i livet hos pasienten etter behandling, og kan forme hvilken informasjon og oppfølging som blir gitt av helsevesenet.

Dette studiet tar utgangspunkt i data innhentet fra pasienter operert med Radikal Cystectomi med urinavledning ved Sykehuset i Vestfold fra 2011-2017. Totalt har 170 deltatt i studien.

Problemstilling:

Hvilke faktorer påvirker helserelatert livskvalitet hos pasienter operert for blærekreft med Radikal Cystektomi?

Mastergradsoppgave i Sykepleievitenskap

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Randi Opheim

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja