Psykososial helse etter hjerneslag

De fysiske, kognitive, følelsesmessige og kommunikative konsekvensene av hjerneslag er sammensatte. Flere studier har vist at strukturerte samtaler med helsepersonell kan være til god hjelp for å fremme psykisk helse etter slag. Slagrammede er i en risikogruppe for å utvikle angst, depresjon og sosial isolasjon, og afasirammede er ofte utelatt fra forskning. Med dette som bakgrunn er det utviklet en samtalebasert psykososial intervensjon. Intervensjonen er utprøvd i flere pilotstudier. Hensikten med denne studien er å evaluere intervensjonen på en større gruppe av personer som har gjennomgått hjerneslag, med og uten afasi, gjennom en randomisert, kontrollert studie. Deltagere skal være over 18 år, kognitivt i stand til å delta i intervensjonen, medisinsk stabile, kan forstå og kommunisere på norsk, og ikke ha annen alvorlig lidelse. Deltagerne fordeles i to grupper, en intervensjonsgruppe som følges med intervensjon i tiden 1-6 måneder etter slaget og en kontrollgruppe.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 6 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2018
 • Sletting: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Marit Kirkevold

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

 • Line Kildal Bragstad
 • Ellen Gabrielsen Hjelle
 • Unni Sveen (OUS/HIA)
 • Berit Bronken (HiHm)
 • Randi Martinsen (HiHm)
 • Kari Kvigne (HiHm)
 • Siren Eriksen (HBV)
 • Margrete Mangset (OUS)
 • Gabriele Kitzmuller (HiN)
 • Sanne Angel (Aarhus Universitet)
 • Lena Aadal (Hammel Neurocenter)
 • Anne S Evju (HiN)
 • Torgeir Bruun Wyller (OUS)

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: april 2014
 • Slutt: desember 2019