Skills among hospital nurses. Subtitle: Nurses’ skills and knowledge of medication calculation and dose understanding in surgical and medical wards.

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ikke behov

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Inger Schou Bredal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

 • Grete Høghaug
 • Randi Skår, Ph.d (Dekan , Sogn and fjhordane University College)
 • Thien Tran, Ph.d (Akershus Universitetssykehus)

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: august 2014
 • Slutt: desember 2019