Søvn hos skiftarbeidende sykepleiere på sengepost – En kvantitativ undersøkelse om norske sykepleieres egne vurderinger av sin søvnkvalitet

Hensikten med masteroppgaven er å få kunnskap om hvilken betydning skiftarbeid har for sykepleiere som arbeider på sengepost i spesialisthelsetjenesten. Søvnkvalitet er et komplekst begrep som omfatter en rekke faktorer, men som samlet innebærer sykepleiernes rapporteringer om hvordan de opplever sin subjektive søvnkvalitet gjennom et validert spørreskjema. Total søvntid, hvordan en opplever sin søvnkvalitet samt ulike hendelser gjennom natten som snorking, oppvåkning eller toalettbesøk er blant komponentene som samlet beskriver søvnkvalitet. Med grunnlag i tidligere studier er det fremdeles uavklart hvilke faktorer som påvirker sykepleieres søvnkvalitet. Enkelte faktorer er studert i andre land, og enkelte faktorer er studert i Norge. I denne oppgaven vil jeg derfor forsøke å forene det en vet om søvnkvalitet i andre land og se om dette stemmer også for norske sykepleiere.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Nei

Tidsperiode

  • Start: juli 2020
  • Slutt: mai 2022