Studiesykepleieres erfaringer med etiske dilemmaer i deres arbeidshverdag

Dette mastergradsprosjektet er en del av et større forskningsprosjekt som skal undersøke om leger og sykepleiere som arbeider med både omsorg, behandling og forskning opplever etiske dilemmaer, og hvilke strategier de benytter seg av for å håndtere disse dilemmaene. Masteroppgaven tar sikte på følgende tema:

Studiesykepleiere som jobber med kliniske studier på sykehus innehar forskjellige roller som kan komme i konflikt. Disse rollene er sykepleierrollen og studiesykepleierrollen, og hvis det oppstår konflikt mellom disse kan det føre til etiske dilemmaer.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ingrid Christina Foss

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart