Sykepleiers helsedokumentasjon

Prosjektet tar utgangspunkt i sykepleiernes bruk av sykepleieplan som dokumentasjonsmetode og hvorfor sykepleierne, til tross for at de er positive til dokumentasjonsmetoden, ikke ser ut for å like denne måten å dokumentere på. Ved å dokumentere planlagt og utført sykepleie til pasienten i en sykepleieplan er målet at sykepleiernes helsedokumentasjon skal bidra til oversikt pasienten i pasientjournalen og sikre kontinuitet og kvalitet i oppfølging av pasientens behov for helsehjelp. Mangelfull dokumentasjon i sykepleieplan kan være avgjørende for pasientjournalens verdi som informasjonskilde for helsepersonell og kan bidra til økt pasientrisiko. Forskning viser at kvaliteten på sykepleiernes helsedokumentasjon ikke holder mål, og oppfordrer til videre forskning. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om erfaringer sykepleierne har med å bruke sykepleieplan i helsedokumentasjonsarbeid. Kunnskapen er nyttig for utvikling og innføring av nye elektroniske pasientjournalsystemer.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • 1375

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Moen

Ansvarlig enhet

Institutt for helse og samfunn

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: oktober 2020
  • Slutt: juni 2021