Thoracic surgery – from acute to chronic pain

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Inger Schou Bredal

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Ulf Kongsgaard
  • Fredrik Hetmann (Ph.D kandidat ved Uio, arb. Høyskole i oslo og Akershus)

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: desember 2007
  • Slutt: desember 2015