Utvikling og testing av et summativt vurderingsinstrument for praktisk ferdighetsutøvelse i sykepleie

Hensikten med prosjektet er å utvikle og teste et instrument for summativ vurdering av praktisk ferdighetsutøvelse i sykepleie. På sikt skal dette instrumentet kunne brukes for å vurdere utøvelse både i ferdighetssenter i skolen og i klinisk praksis. I sykepleierutdanningen skal studentene lære å utøve mange praktiske ferdigheter med diagnostisk, behandlende og hensikt. Kvaliteten på denne utøvelsen er avgjørende for pasienters sikkerhet, tilfriskning og opplevelse av omsorg og behandling. Summativ, og ikke bare formativ, vurdering er et nødvendig ledd i en utdanning. Summative vurderinger er pr i dag mangelfulle da det ikke finnes relevante instrumenter tilgjengelig i sykepleierutdanningen hverken i Norge eller utlandet.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ida Torunn Bjørk

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

 • Åse Reierson
 • Grethe Brynildsen
 • Britta Stenholt (Aarhus universitetssykehus)
 • Karin Larsen
 • Irene Sommer (Aarhus universitetssykehus)

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: mai 2015
 • Slutt: mars 2018