What suits me the best? Adaptation of appropriate activity aids for persons with a disability.

Sammendrag:

Prosjektets hovedmål er å bidra til og fremme økt aktivitet, mestringsglede og sosial deltagelse for personer med funksjonsnedsettelser, ved økt treffsikkerhet i utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av ulike typer sykler som aktivitetshjelpemiddel.

          Prosjektet er designet som en forløpsstudie med bruk av multimetode, fra valg, tilpasning, utprøving, opplæring og bruk av sykkel som aktivitetshjelpemiddel i et lokalmiljø. Brukernes fysiske funksjon kartlegges klinisk i forkant av utprøving. Deres balansepunkt og kraft i tråkk måles med sensorteknologi under utprøving av ulike sykler, og sammenholdes med brukerens subjektive oppfatning og terapeutens vurderinger. Kartlegging av ferdighet og mengde sykling, samt generelt aktivitetsnivå før og etter utprøving, tilpasning og opplæring avdekkes ved å bruke Canadian Occupational Performance measure (COMP), Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) og aktivitetsmåler. Resultatene sammenlignes med resultater fra brukere som får tilpasset sykkel på vanlig måte (uten klinisk kartlegging og sensorteknologiske målinger). I PhD-prosjektet skal det publiseres tre artikler i internasjonale fagtidsskrifter med fagfellevurdering.

          Resultatene vil ha stor klinisk og vitenskapelig nytteverdi i form av økt kunnskap til fagpersoner om treffsikker utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av sykkel som aktivitetshjelpemiddel. En godt tilpasset sykkel forventes å øke sannsynligheten for lystbetont aktivitet og dermed økt aktivitetsmengde i brukerens eget lokalmiljø, gjerne sammen med andre. Med andre ord; bidra til økt aktivitet, mestringsglede og sosial deltagelse. Da det er gjort svært lite forskning innen dette feltet, vil studien gi et nyttig bidrag til ny forskningsbasert kunnskap med potensielt viktige implikasjoner for praksis. 

Samarbeid

 • Samarbeid med Beitostølen helsesportsenter
 • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Nei
 • Begrunnelse: Data ene oppbevares innenfor sikkerhetssystemene på Beitostølen helsesportsenter som er arbeidsgiver for PhD-stipendiaten

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2025

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Etter framleggsvurdering konkluderte REK at prosjektet faller utenfor helseforskningsloven.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidun Birgitta Jahnsen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT)

Forskere

 • Reidun Birgitta Jahnsen
 • Berit Gjessing (Beitostølen helsesportsenter)
 • Astrid Nyquist (Beitostølen helsesportsenter)

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: august 2018
 • Slutt: august 2021