Tinnitus og komorbiditet

Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning: Sammenheng mellom tinnitus og hjerte-karsykdom, med smerte, mestring av arbeidet, sykemelding, og mønstre av komorbiditet, alvorlighetsgrad av tinnitus og bruk av helsetjenesten. Data fra Tromsø 7 (2015-2016, n=21 083 ≥ 40 år) brukes. Helseundersøkelsen inkluderer bl.a. blodtrykk og smertefølsomhet. Spørreskjemaer spør bl.a. om tinnitus, hjerte-karsykdom, medikamentbruk, sosioøkonomi, risikofaktorer, mestring av arbeidet og sykemelding. Data fra KUHR-registeret kobles til datamaterialet. Analysene vil være statistiske analyser med kontroll for kovariater. Kunnskapen om tinnitus er fragmentert og kommer mest fra små kliniske studier. Studien kan bidra med en bedre forståelse av betydningen av komorbiditet for forløpet av tinnitus, og behandlingsbehovet i helsetjenesten. En studie av dette omfanget som kombinerer spørsmål om tinnitus med rike opplysninger om helse og helsetjenestebruk er ganske unik.

Prosjektets forskningsansvarlig er Folkehelseinstituttet og er også registrert i deres systemer. Prosjektleder i henhold til helseforskningsloven er Norun Hjertager Krog ved FHI.

Les mer om prosjektet

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

Ligger ikke under NSDs anvarsområde

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: juni 2024

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Ikke relevant for prosjektet

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jannike Heyerdahl-Larsen Ausland

Ansvarlig enhet

Institutt for helse og samfunn

Forskere

 • Jannike Heyerdahl-Larsen Ausland
 • Bjørn Heine Strand
 • Norun Hjertager Krog (Folkehelseinstituttet)
 • Bo Engdahl (Folkehelseinstituttet)
 • Christopher Nielsen (Folkehelseinstituttet)
 • Ólöf Steingrimsdottir (Folkehelseinstituttet)
 • Bente Oftedal (Folkehelseinsituttet)
 • Laila Hopstock (UiT)
 • Magnar Johnsen (UNN)
 • Anne Elise Eggen (UiT)
 • Jan Abel Olsen (UiT)
 • Oddgeir Friborg (UiT)
 • Jan H. Rosenvinge (UiT)
 • Unni Ringberg (UiT)
 • Ellisiv Mathiesen (UiT)

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: juni 2017
 • Slutt: juni 2020