Ventetid og prioritering av pasientinntak hos avtalefysioterapeuter

Hensikten med prosjektet er å kvalitetssikre og å øke kunnskap om avtalefysioterapeutenes pasientventeliste på instituttene, og avtalefysioterapeutenes anvendelse av anbefalt prioriteringsnøkkel (modifisert ASSS prioriteringsnøkkel). Spørsmål som ønskes besvart i prosjektet er: Hva er ventetiden for pasienter på de ulike instituttene sett i fht anbefalt ventetid i prioriteringsnøkkelen? Hva karakteriserer pasienter som står lenge på venteliste? Hva karakteriserer pasienter som kommer raskt inn til behandling? Hvordan praktiseres prioriteringsnøkkelen på de ulike instituttene? Er prioriteringsnøkkelen, slik den ser ut, et hensiktsmessig og nyttig hjelpemiddel for fysioterapeutene?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: oktober 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Nina Køpke Vøllestad

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: desember 2016
  • Slutt: oktober 2018