Ventetid og prioritering av pasientinntak hos avtalefysioterapeuter

Hensikten med prosjektet er å kvalitetssikre og å øke kunnskap om avtalefysioterapeutenes pasientventeliste på instituttene, og avtalefysioterapeutenes anvendelse av anbefalt prioriteringsnøkkel (modifisert ASSS prioriteringsnøkkel). Spørsmål som ønskes besvart i prosjektet er: Hva er ventetiden for pasienter på de ulike instituttene sett i fht anbefalt ventetid i prioriteringsnøkkelen? Hva karakteriserer pasienter som står lenge på venteliste? Hva karakteriserer pasienter som kommer raskt inn til behandling? Hvordan praktiseres prioriteringsnøkkelen på de ulike instituttene? Er prioriteringsnøkkelen, slik den ser ut, et hensiktsmessig og nyttig hjelpemiddel for fysioterapeutene?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 7 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: oktober 2018

Prosjektleder

Nina Køpke Vøllestad

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: desember 2016
  • Slutt: oktober 2018
Logg inn for å redigere prosjekter