Hvordan erfarer sør-asiatiske kvinner som er bosatt i Norge helseveiledning om livsstilstiltak for å forebygge diabetes?

Denne masteroppgaven skal undersøke erfaringer av individer som har sør-asiatiske bakgrunn i forbindelse med livsstilstiltak knyttet til forebygging av type 2 diabetes. Studiets formål er å få dypere forståelse om brukeres syn på dette forebyggende arbeidet, utforske opplevelser ved helseveiledninger, og analysere frem årsaker som fremmer tiltakene og eventuelle utfordringer som hindrer at intervensjonene blir en del av deltakernes hverdagspraksis.

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tony Joakim Sandset

Ansvarlig enhet

Helsevitenskapelig utdanningssenter

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2020
  • Slutt: juli 2021