Hvordan er jeg meg? Unge menneskers erfaring med atferdsrelatert diagnose

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eivind Engebretsen

Ansvarlig enhet

Det medisinske fakultet

Forskere

  • Siv Vea Grønneberg (Høgskolen i Østfold)

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart