Helseforskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 126 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Retterstøl, Kjetil Virkningen av høyfettdiett Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2025 9. jan. 2020
Iversen, Per Ole Forbedring av ernæringsstatus hos spebarn i det sør-vestlige Uganda Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2013 2021 2. jan. 2020
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi 2012 2020 17. des. 2019
Dalen, Knut Tomas The role of Plins and lipid droplets for hepatic and muscular insulin resistance Avdeling for ernæringsvitenskap 2017 2027 16. des. 2019
Carlsen, Monica Hauger Diet and dietary factors as predictors for frailty among elderly people Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2023 10. des. 2019
Thoresen, Magne National training initiative to make better use of biobanks and health registry data; methylation and melanoma Avdeling for biostatistikk 2016 2021 9. des. 2019
Thoresen, Magne Statistical hazard-harm control in a health institution from electronic health records Avdeling for biostatistikk 2019 2022 9. des. 2019
Stensrud, Mats Julius Causal inference in continuous time: Examples from the SPRINT Avdeling for biostatistikk 2019 29. nov. 2019
Dammen, Toril Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2012 2019 6. nov. 2019
Tyssen, Reidar Alkoholproblemer, depresjon og gen-miljø påvirkning - en 20 års oppfølgende studie av norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2013 2023 28. okt. 2019
Kristiansen, Anne Lene Småbarnskost 3 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2039 22. okt. 2019
Kristiansen, Anne Lene Spedkost 3 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2040 22. okt. 2019
Iversen, Per Ole Plasmakonsentrajoner av mikronæringsstoffer hos pasienter med sigdcellesykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2020 22. okt. 2019
Vinknes, Kathrine Humane koststudier og energimetabolisme Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 21. okt. 2019
Kolset, Svein Olav Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2019 2022 8. okt. 2019
Storm, Johan Frederik Validation and Further Development of Objective Measures of Human Consciousness Seksjon for fysiologi REK 2016 2022 25. sep. 2019
Collas, Philippe Good fat, bad fat: regulation of adipose tissue distribution Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2018 2021 28. aug. 2019
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Brekke, Hilde Kristin Amming, vekt og hjerte-karsykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2030 19. juli 2019
Iversen, Per Ole Hvordan naturkatastrofer kan påvirke ernæringsstatus hos barn i Uganda Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2022 6. juli 2019
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Retterstøl, Kjetil Vaskulær livsstils-Intervensjon og Screening i Apotek: VISA studien Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2012 2030 3. juli 2019
Retterstøl, Kjetil Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi Medisinsk klinikk REK, NSD, Helsedirektoratet 2012 2025 3. juli 2019
Storm, Johan Frederik Electrophysiological correlates of sleep stage and conscious experience in the form of dreams Seksjon for fysiologi REK 2018 2020 26. juni 2019